מהי שומת מקרקעין?

שלבי העבודה כוללים : איסוף נתונים ומידע ' החל מהביקור בשטח, מדידות, איסוף מסמכים, ביקור בוועדה המקומית, בקשה ועיון בתיק בניין בועדה או במחלקת ההנדסה של היישוב, בדיקת היתרים, הוצאת נסח טאבו, בדיקות או ברורים במנהל מקרקעי ישראל ועוד..

שלבים אלו מבוצעים בדרך כלל מחוץ למשרדו של השמאי , והם חלק מעבודת השטח.

הליך הכנת השומה  מחייב  את סקירת הנכס, התייחסות לשטחו , הגדרת מצבו המשפטי של הנכס, התייחסות למידע תכנוני , ולבסוף חיפוש עסקאות השוואה, ניתוחם, השוואתם, ועוד . ורק לאחר מכן ניתן לקבוע את שוויו של הנכס.  אלו פעולות שהשמאי מחוייב  לבצע על פי חוקים ותקנות שמאי המקרקעין.