שמאי מקרקעין - כמה זה עולה לי?

עלות "סל הבדיקות" שעורך השמאי הינה עלות זניחה מעסקת הרכישה הכוללת ובהתאם לכך כדאית ומשתלמת, בעיקר משום שמדובר באחת העסקאות הגדולות והמורכבות שאדם מבצע במהלך חייו.
 
רכישות ועסקאות מורכבות הנעשות בחופזה וללא בדיקה מקיפה של כל ההיבטים הכלכליים , לא יעניקו את הרווח המקסימלי לרוכש/למוכר ועלולות אף להוסיף עלויות עתידיות שלא ניתן היה לצפותן מראש, ללא ייעוץ של שמאי מקרקעין מוסמך.