פרופיל החברה

נאמן סיידוף הינו משרד לשמאות יעוץ וניהול מקרקעין הנותן שירותים מגוונים בענף הנדל"ן. המשרד נותן את שירותיו המקצועיים החל משנת 2000.   
 
אנו נותנים שירותים בתחום שמאות מקרקעין על כל ענפיה דוגמת:
 • הערכת מקרקעין מסוגים שונים לרבות: מגורים, מסחר תעשייה, משרדים, וכיוצ"ב.
 • הערכת מקרקעין למטרות שונות לרבות: בטחונות/אשראי, כינוס נכסים, שווי שוק לצורך קניה ומכירה, דמי שכירות ראויים, פיצויים בגין הפקעה, 
       דיירות מוגנת, פירוק שיתוף במקרקעין ועוד.
 • שומות נגדיות להיטל השבחה מול הוועדות המקומיות.
 • השגות על שומות מס שבח ושומות מינהל מקרקעי ישראל.
 • תביעות ירידת ערך מקרקעין בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה, 1965.
 • דוחות כדאיות כלכלית.
המשרד רשום ברשימת השמאים של המוסדות הבאים:
 
אגף עיסקי
 • בנק מזרחי טפחות -אשראי עסקי ,  
 • בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ- אשראי עסקי 
 • בנק דיסקונט לישראל בע"מ – אשראי עסקי, מחלקת נכסים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 אגף משכנתאות

 • בנק מזרחי טפחות -מערך משכנתאות
 • בנק מרכנתיל דיסקונט- מערך משכנתאות
 • בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ -אגף משכן
 • בנק דיסקונט למשכנתאות-אגף אשראי עסקי,
 • בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ-מערך משכנתאות
 • בנק ירושלים בע"מ,
 • הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות,
 • בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ
 • בנק אוצר החייל,
 • מחלקת נכסים קופת חולים כללית